Ledningsentreprenader

Vi gräver, plöjer, fräser och kedjegräver för el- och telekablar, slang, bredbands-slang, rör och ducter. Vi utför knackning och spräckning av berg.

Pelle Renberg

pelle.renberg@bltab.se

070-333 23 73