Leverantörer

Miljö

Leverantören ska arbeta aktivt för en hållbar utveckling.

Produkter får ej innehålla eller tillverkas med förbjudna ämnen.

Leveranser/ tjänster ska ske med så liten miljöpåverkan som möjligt.

Konkurrensfördel vid ISO-certifierad enl 14001

Produktsäkerhetsdatablad ska finnas om det krävs enligt kemikalieinspektionen och skickas med första leveransen.

 

Kvalitét

Leverantören ska arbeta aktivt för bättre kvalitét.

Leverera på rätt tid och plats.

Bra kvalitét till rätt pris.

Konkurrensfördel vid ISO-certifierad enl 9001

 

Vårt org nr 556575-8215

Mailadress för fakturor: faktura@bltab.se

Fakturor och gods ska märkas med ett specifikt AO-nr och kontaktperson.